Privacyverklaring

Verloskundige praktijk Amarant verwerkt via het contactformulier en de aanmeldformulieren, persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door je aan te melden via deze website, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens

Persoonsgegevens van jongeren onder de 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Verloskundige praktijk Amarant verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doel(en)

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we gegevens bewaren

Verloskundige praktijk Amarant zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn

 • 2 weken voor aanmeldingsgegevens
 • 15 jaar voor medische gegevens (wettelijke verplichting)
Delen met anderen
Verloskundige praktijk Amarant verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Verloskundigenpraktijk Amarant blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen website bezoekers

Verloskundige praktijk Amarant gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Eigen dossier inzien, wijzingen of verwijderen

Na je eerste bezoek aan ons krijg je een link doorgestuurd waarin je in kan loggen in je eigen dossier. Je hebt het recht je gegevens te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Verloskundigenpraktijk Amarant zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Verloskundige praktijk Amarant neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via de contactopties op de site.

In verwachting?

Wij begeleiden je graag in dit bijzondere proces

×