Kwaliteit

Kwaliteit is voor ons erg belangrijk. Wij werken er dan ook voortdurend aan om deze te verbeteren, om onze cliënten de meest optimale zorg te kunnen verlenen.

BIG register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg)

Alle drie zijn we ingeschreven in het BIG register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Deze inschrijving biedt duidelijkheid over de bevoegdheid om ons beroep uit te oefenen en de beroepstitel te voeren.

KNOV
Wij zijn lid van de KNOV, dit is de beroepsorganisatie voor verloskundigen. Via deze organisatie zijn bijvoorbeeld de betalingsvoorwaarden en het klachten- en privacyreglement van de praktijk geregeld. Ook zijn wij ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNOV. Dit register waarborgt de kwaliteit van verloskundigen door het verplicht stellen van een minimum aan deskundigheidsbevorderende activiteiten zoals verschillende bij- en nascholingen, vaardigheidstrainingen en methodisch intercollegiaal overleg. Wij werken in de praktijk volgens de laatste inzichten en richtlijnen.

Samenwerking
Om onze zorg te verbeteren nemen wij actief deel aan diverse overlegstructuren en samenwerkingsverbanden. Zo onderhouden wij nauwe contacten met collega-verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, huisartsen, kraamzorginstanties en het CJG (consultatiebureau). Op deze manier hopen wij de meest optimale zorg te leveren die moeder en kind nodig hebben.

Evaluatie
Belangrijk vinden wij het hoe jullie de zorg ervaren hebben. Wij horen graag jullie mening, behoeften en wensen. Dit mogen jullie ten aller tijde aan ons laten weten in een gesprek, maar dit kan ook door het invullen van onze cliënten-enquête. Je kan in deze enquête duidelijk maken wat je als plezierig hebt ervaren en waar volgens jou verbeterpunten liggen voor Amarant. Na het afsluiten van de zorg sturen we je een link waarin je deze enquête kan invullen.

Ben u tevreden, vertel het een ander! Bent u niet tevreden, vertel het ons!

In verwachting?

Wij begeleiden je graag in dit bijzondere proces

×