Geavanceerd ultrageluid onderzoek (GUO)

Met geavanceerd ultrageluid onderzoek wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij de ongeboren baby of naar zwangerschapscomplicaties die de gezondheid van de baby in gevaar kunnen brengen. Dit onderzoek is uitgebreider dan de 20-weken echo en wordt verricht door zeer ervaren echo-specialisten. Meestal gebeurt dit in een academisch centrum voor prenatale diagnostiek. Het GUO gaat op dezelfde manier als de meeste andere echo’s tijdens je zwangerschap, maar kan wel meer tijd in beslag nemen. Als je een verhoogd risico op afwijkingen hebt wordt dit onderzoek meestal eenmalig, tussen 18 en 22 weken gedaan. Soms wordt het onderzoek herhaald of vindt het eerder plaats. Als je het uitgebreid echoscopisch onderzoek krijgt omdat er een vermoeden op afwijkingen bij je kind is, kan het onderzoek op elke moment in de zwangerschap gedaan worden.

Bij het GUO wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Ook wordt gekeken of het ongeboren kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. Soms wordt ook met behulp van Doppler de bloedstroomsnelheid in de vaten van de baarmoeder en van uw kind gemeten.

Het geavanceerde ultrageluid onderzoek wordt gedaan:

  • Bij vrouwen met een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen;
  • Als er bij een routine echoscopisch onderzoek, zoals de 20-weken echo, een vermoeden op afwijkingen is ontstaan;
  • Als de uitslag van de combinatietest een verhoogde kans aangeeft krijgt u soms naast een vlokkentest of vruchtwaterpunctie ook een uitgebreide echo aangeboden.

De uitslag krijg je meestal direct na de echo. Soms zijn meerdere onderzoeken nodig voordat een zekere diagnose mogelijk is.

Als uit de uitslag blijkt dat je kind een lichamelijke afwijking heeft is er meestal vervolgonderzoek nodig (vruchtwaterpunctie, vlokkentest). De uitslag wordt altijd besproken met andere specialisten. Het kan zijn dat je ook op korte termijn een afspraak krijgt met een klinisch geneticus en/of een andere kinderspecialist. Je hoort dan wat de aandoening van je kind inhoudt, wat de consequenties zijn en wat voor behandeling na de geboorte nodig en/of mogelijk is. Afhankelijk van de aard van de aandoening en van de zwangerschapsduur, zal ook met je worden besproken of je de zwangerschap wilt uitdragen of laten afbreken. Als je er behoefte aan hebt dan kan een maatschappelijk werkster je begeleiden bij het maken van een bewuste beslissing en ook tijdens je zwangerschap. Natuurlijk kun je in zo’n geval ook altijd bij ons terecht voor vragen en/of mentale steun.

De kans dat een aangeboren lichamelijke afwijking die het kind heeft, ontdekt wordt, is afhankelijk van de afwijking.

Het geavanceerd ultrageluid onderzoek (GUO) kent voordelen, maar heeft ook zijn beperkingen

Voordelen:

  • Bij sommige afwijkingen is het voor het kind beter als ze al voor de bevalling bekend zijn. De zorg voor het kind tijdens en na de bevalling kan dan al voorbereid worden. Bovendien kun je je voorbereiden op de komst van een kind met een aangeboren afwijking.
  • Bij een zeer klein aantal aangeboren afwijkingen is het mogelijk om het kind al in de baarmoeder te behandelen.
  • Indien bij het onderzoek ernstige afwijkingen worden vastgesteld, bestaat nog de mogelijkheid te overwegen de zwangerschap af te breken. Zwangerschapsafbreking is wettelijk toegestaan tot een zwangerschapsduur van 24 weken.

Beperkingen:

  • Soms is het niet mogelijk de organen goed te bekijken, bijvoorbeeld door de ligging van de baby. Je moet dan terugkomen voor een tweede echo, in de hoop dat de baby dan wel goed ligt.
  • Soms is de betekenis van de afwijking die gezien wordt, niet meteen duidelijk. In sommige gevallen wordt dit pas duidelijk als er na de geboorte aanvullend onderzoek bij de baby is gedaan.
  • Met het uitgebreid echoscopisch onderzoek kunnen niet alle aangeboren afwijkingen worden gevonden. Sommige afwijkingen zijn te klein, onduidelijk of soms moeilijk te herkennen op een echo. Andere zijn pas zichtbaar na de geboorte. Bovendien kunnen na de echo ook nog aangeboren aandoeningen ontstaan.