Het structureel echoscopisch onderzoek (SEO)

Wat is het structureel echoscopisch onderzoek (SEO)?

Onderzoek naar bepaalde lichamelijke afwijkingen van het kind kan worden gedaan met de 20-weken echo, ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Hoofddoel van de 20-weken echo is onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Er kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Verder wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. De echo vindt plaats bij ongeveer 20 weken zwangerschap en duurt meestal zo’n 30 minuten. De SEO mag alleen gedaan worden door een gecertificeerde echoscopist.

De 20-weken echo is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden gezien op de echo. De echo brengt geen risico’s met zich mee voor moeder en kind. Ben je in verwachting van een meerling, dan wordt elk kind afzonderlijk onderzocht.

Voorbeelden van afwijkingen die bij deze echo kunnen worden gezien:

 • open ruggetje;
 • open schedel;
 • waterhoofd;
 • hartafwijkingen;
 • breuk of gat in het middenrif;
 • breuk of gat in de buikwand;
 • ontbreken of afwijken van de nieren;
 • ontbreken of afwijken van botten;
 • afwijkingen aan armen of benen.

De 20-weken echo is niet bedoeld voor het bepalen van het geslacht van de baby. Wil je het wel graag weten dan kan daar aan het einde van het onderzoek naar gekeken worden.

Na de echo krijgt je direct de uitslag te horen van de echoscopist. Bij een afwijkende bevinding kom je in aanmerking voor vervolgonderzoek. In eerste instantie is dit een geavanceerd ultrageluidonderzoek (GUO).

Hoe groot de kans is dat een aangeboren lichamelijke afwijking die het kind heeft, ontdekt wordt, hangt af van de afwijking. Bijvoorbeeld: de kans dat een open ruggetje ontdekt wordt, is ongeveer 90 op de 100. De kans dat een hartafwijking ontdekt wordt, is ongeveer 25 tot 50 op de 100, afhankelijk van de ernst van de afwijking.

Let op: De 20-weken echo is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen kunnen worden gezien.

20-weken-echo

20-weken echo (bron: The Fetal Medicine Foundation Netherlands)

De 20-weken echo kent voor- en nadelen welke je hieronder kunt lezen

Voordelen

 • Bij sommige afwijkingen is het voor het kind beter als ze al voor de bevalling bekend zijn. De zorg voor het kind tijdens en na de bevalling kan dan al voorbereid worden. Bovendien kunt u zich voorbereiden op de komst van een kind met een aangeboren afwijking.
 • Bij een zeer klein aantal aangeboren afwijkingen is het mogelijk om het kind al in de baarmoeder te behandelen.
 • Indien bij het onderzoek ernstige afwijkingen worden vastgesteld, bestaat nog de mogelijkheid te overwegen de zwangerschap af te breken. Zwangerschapsafbreking is wettelijk toegestaan tot een zwangerschapsduur van 24 weken.

Nadelen

  • Met de 20-weken echo kunnen niet alle aangeboren afwijkingen worden gevonden. Sommige afwijkingen zijn te klein of te onduidelijk om te zien op een echo. Andere zijn pas zichtbaar na de geboorte. Bovendien kunnen na 20 weken zwangerschap ook nog aangeboren aandoeningen ontstaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor een waterhoofd.
  • Soms is het niet mogelijk de organen goed te bekijken, bijvoorbeeld door de ligging van de baby. Je moet dan terugkomen voor een tweede echo, in de hoop dat de baby dan wel goed ligt.
  • Soms is de betekenis van de afwijking die gezien wordt, niet meteen duidelijk. Hierdoor kan vervolgonderzoek nodig zijn. Dit kan veel onrust veroorzaken tijdens de zwangerschap.
  • In een enkel geval wordt er op de echo een afwijking gezien, terwijl na de geboorte blijkt dat uw kind die afwijking toch niet heeft.

Filmpje 20 weken echo