Corona virus en zwangerschap

Corona update 17-10-2020

Beste aanstaande ouders,

Het blijft een spannende tijd die Coronatijd en we hopen dat alles goed gaat met iedereen! We weten dat de Coronabesmettingen voor alsnog alleen maar toenemen en de besmettingen zien we ook onder de zwangeren bij ons in de praktijk. Gelukkig kunnen we tot zover de verloskundige zorg blijven leveren die we jullie graag willen bieden. Neemt niet weg dat we voorzichtig moeten zijn. De volgende punten willen we hierbij aangeven:

 • Partners mogen mee met een echo, bij de gewone controles liever niet. Je partner kan met beeldbellen wel op afstand aanwezig zijn en zo eventueel vragen stellen.
 • Kinderen het liefst thuis laten. Als je je kind mee zou moeten nemen omdat je geen oppas hebt, bel ons dan ter overleg, dan kunnen we kijken wat mogelijk is.
 • Een mondkapje dragen in ons gezondheidscentrum is verplicht. Zet hem buiten op voordat je het centrum betreedt, desinfecteer daarna beneden je handen. Je mondkapje mag pas weer af als je na de controle buiten het centrum bent.
 • We proberen de controles in de spreekkamer kort en bondig te houden, dat heeft te maken met de duur van het contact moment dat we met jullie hebben. De duur van het contactmoment is namelijk bepalend voor ons of we in quarantaine zouden moeten, als blijkt dat je als zwangere toch positief blijkt te zijn voor Covid-19. We willen jullie dan ook vragen dat als je meerdere vragen voor ons hebt om te bespreken tijdens het consult, dat per mail te sturen naar ons. Dan kunnen we je terugmailen of terug bellen om je vragen te beantwoorden.

Uiteraard blijft belangrijk:

 • Heb je klachten die zouden kunnen passen bij een COVID-19 infectie (hoesten, verkouden, keelpijn, koorts>38 graden) kom NIET naar de praktijk, maar bel ons. Laat je testen bij de GGD, ook bij milde klachten.
 • Heg je een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten? Ook dan blijf je thuis en bel je ons.
 • Ben jij of een huisgenoot positief getest voor Covid-19? Meldt het ons!

We wensen jullie allemaal sterkte in deze tijd en hopen dat jullie, ondanks alles, toch van jullie zwangerschap kunnen genieten!Fijn weekend allemaal!

Groeten van de meiden van Amarant,

Mirte, Corinne en Aletta


Corona update 24-9-2020

Beste Amarant cliënten, 

Zomaar na 5 dagen alweer een nieuwsbrief van ons…maar we hebben belangrijk nieuws, waarvan we jullie op de hoogte willen stellen. 

Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond, zijn er bij ons in de verloskundige praktijk een aantal beslissingen genomen. Ook binnen het Gezondheidscentrum gaan nieuwe regels gelden. 

 • Kom het liefst alleen naar de controles, zonder partner, zonder kinderen. We begrijpen dat partners graag bij de echo’s zijn, dan mag dan ook. Wanneer er echt geen oppas is, kan een kind mee, maar dan wel vast in een buggy of continue bij de partner op schoot.  
 • Tijdens het spreekuur, de bevallingen en de kraamvisites zullen wij mondkapjes dragen. 
 • In het Gezondheidscentrum Spoorlaan wordt iedereen verzocht vanaf vandaag een mondkapje te dragen, dus neem je eigen mondkapje mee naar het spreekuur en zet hem op VOOR je het Gezondheidscentrum binnen komt. 

Verder blijven de regels hetzelfde: 

 • Heb je klachten die zouden kunnen passen bij een COVID-19 infectie (hoesten, verkouden, keelpijn, koorts>38 graden) kom NIET naar de praktijk, maar bel ons. Laat je testen bij de GGD, ook bij milde klachten. 
 • Neem goede hygiënemaatregelen in acht. Graag even je handen desinfecteren of wassen wanneer je bij ons komt in de spreekkamer. 
 • De zwangerschapscontroles zijn ongewijzigd en zullen plaats vinden bij: 8, 11, 16, 22, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 40 en  evt 41 weken. Uiteraard zullen we je bij medische noodzaak eerder een afspraak geven. 

Opgeven voor de voorlichtingsavonden kan nog altijd, zie onze vorige nieuwsbrief! 

Binnenkort komt er een stagiaire bij ons in de praktijk, zij is net gestart met haar opleiding tot verloskundige en komt haar eerste ervaringen in de praktijk opdoen. 

Mochten er nog vragen zijn, horen we jullie graag! 

Groetjes, de meiden van Amarant, 

Mirte, Corinne en Aletta 


Corona update 24-9-2020

Beste aanstaande ouders, 

Graag willen we jullie op de hoogte brengen van een verandering binnen ons Corona beleid. Vanmorgen hebben we als praktijk besloten ons beleid te veranderen ten aanzien van het meebrengen van kinderen. Ons beleid is nu als volgt: 

Onze grote voorkeur blijft uitgaan naar het thuis laten van kinderen. Indien er echt geen oppas geregeld kan worden, mag een kind meekomen naar het spreekuur, mits er geen Corona klachten zijn. Er is geen speelgoed voor de kinderen. Kleine kinderen zullen vastgezet moeten worden in de buggy of bij de partners op schoot moeten blijven. De wat grotere kinderen zullen op de stoel bij het bureau moeten blijven zitten. 

Andere maatregelen blijven ongewijzigd: 

 • Heb je klachten die zouden kunnen passen bij een COVID-19 infectie (hoesten, verkouden, keelpijn, koorts>38 graden) kom NIET naar de praktijk, maar bel ons. Laat je testen bij de GGD, ook bij milde klachten. 
 • Neem goede hygiënemaatregelen in acht. Graag even je handen desinfecteren of wassen wanneer je bij ons komt in de spreekkamer. 
 • De zwangerschapscontroles zijn ongewijzigd en zullen plaats vinden bij: 8, 11, 16, 22, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 40 en  evt 41 weken. Uiteraard zullen we je bij medische noodzaak eerder een afspraak geven. 

De eerste voorlichtingsavond is alweer geweest, er komen er nog 2 aan, waar jullie je nog steeds voor kunnen aanmelden: 

 • Woensdag 30 september; alles over borst- en kunstvoeding 
 • Woensdag 14 oktober; alles over de kraamperiode 

Mochten jullie punten missen in de voorlichtingsavonden, of onderwerpen hebben waar je graag meer over zou willen horen en weten? Laat het ons weten via info@verloskundigepraktijkamarant.nl 

Wij wensen jullie een fijne dag verder! 

Groetjes, de meiden van Amarant, 

Mirte, Corinne en Aletta 


Corona update 8 mei

Beste zwangeren en partners, 8 mei 2020 

Naar aanleiding van de persconferentie van 6 mei, zal het jullie niet ontgaan zijn dat er verruiming komt binnen de geboortezorg in de Corona maatregelen. Er zijn vanuit onze beroepsvereniging adviezen gekomen, en we hebben de opdracht gekregen te kijken hoe we dit lokaal vorm kunnen geven. De verruiming van de maatregelen in combinatie met de ‘1,5 meter afstand regel’ hebben we vandaag als praktijk met elkaar bekeken. Het biedt ons mogelijkheden en beperkingen. Tegelijkertijd vinden we het ook spannend en een uitdaging om een juiste balans te vinden in wat we wel en niet kunnen toestaan, voor jullie én onze gezondheid. 

Binnen de praktijk gaan we de volgende verruimingen doorvoeren: 

 • Partners zijn gelukkig weer welkom tijdens de spreekuren! Uiteraard moeten zij klachtenvrij zijn. Het advies blijft wel: kom zoveel mogelijk alleen, dit heeft te maken met de ruimte in onze wacht- en spreekkamer. In de spreekkamer zullen we op de grond duidelijk markeren waar we de partner willen vragen plaats te nemen, om toch de 1,5 meter afstand regel in acht te houden. Hier vragen we jullie begrip voor. Kinderen, opa’s, oma’s kunnen niet mee naar het spreekuur.  
 • De frequentie van de spreekuren zal hetzelfde blijven. Alle controles mogen weer op de praktijk plaatsvinden. De telefonische consulten bij 22 en 33 vervallen. De contactmomenten op de praktijk zullen dus zijn bij 8, 11, 16, 22, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 40 en zo nodig bij 41 weken zwangerschap. Bij 8, 11, 31 en 35 weken deden we steeds al een echo. Daar komt nu bij, dat -indien gewenst- jullie gebruik mogen maken van de geslachtsecho bij 16 weken.  
 • De begeleiding in het kraamperiode blijft hetzelfde: we bezoeken jullie aan huis op dag 4 na de bevalling. Verdere controles vinden telefonisch plaats. 

Over het beleid van de ziekenhuizen en de kraamzorgorganisaties kunnen we nog niks vertellen, we hopen daar in de loop van volgende week meer duidelijkheid over te krijgen. 

Wat blijft gelden: Mocht je zelf of je partner klachten hebben die zouden kunnen passen bij het Corona virus, laat het ons dan altijd weten. Als je klachten hebt (verkouden, hoesten, keelpijn, koorts>38), wanneer je een afspraak met ons hebt, kom dan NIET naar de praktijk, maar bel ons.  

Bij binnenkomst in de spreekkamer laten we je handen desinfecteren. Verder kan je/kunnen jullie gewoon via de voorkant het Gezondheidscentrum binnen komen, we verzoeken je/jullie om altijd via de achteruitgang het pand te verlaten. 

 • Er zullen 3 voorlichtingsmomenten online worden georganiseerd: over de bevalling, over voeding (borst en kunstvoeding) en over de kraamtijd. Opgeven kan tot maximaal 2 dagen van te voren via de mail: info@verloskundigepraktijkamarant.nl. Je krijgt een mail terug met een link om in te loggen. De data hiervoor zijn: dinsdag 19 mei, woensdag 3 juni en woensdag 17 juni. Het start om 19:30.

Wij wensen jullie een fijn weekend toe! 

Groetjes van Corinne, Mirte en Aletta 


Lieve zwangere en partners,

We zijn nu ruim een week onderweg met de nieuwe maatregelen i.v.m. het Coronavirus en het is flink wennen! Wat super fijn om te merken dat jullie vol begrip zijn en met ons mee denken en mee helpen om de zorg voor jullie door te kunnen laten gaan… Dus allereerst ontzettend bedankt !!

Het gaat enorm tegen ons gevoel in om op deze manier ons vak uit te moeten oefenen, we missen het intensieve contact met jullie enorm. Dat is nu zoveel meer beperkt, dat vinden wij ontzettend jammer. We willen ons uiteraard toch echt conformeren aan de regels vanuit onze beroepsgroep. Voor jullie én onze veiligheid.

Toch hopen wij dat jullie -net als wij- positieve punten meenemen uit deze moeilijke periode. Zo zijn we als praktijk naar andere manieren gaan zoeken om toch de voorlichtingsavond te kunnen geven -waar over hieronder meer- en het is leuk om daar mee bezig te zijn. We ontdekken weer nieuwe mogelijkheden!

Het zal niemand ontgaan zijn dat het deze dagen stralend weer is, en de wandelingen tussen door om even een frisse neus te halen, krijgen opeens nóg meer waarde. Of even in de tuin zitten, in een beschut hoekje, in de zon, voor een moment van rust, geeft ons toch weer een geniet moment.

We hopen dat ook jullie positief kunnen blijven denken, en weten dat ook dit weer voorbij gaat. Dat over een bepaalde tijd jullie lekker achter de kinderwagen lopen in het park, weer samen op controle kunnen komen, en we elkaar weer vaker kunnen zien.

Hieronder hebben wij een nieuwe update over de maatregelen in verband met het Coronavirus.

 • Zoals we in onze vorige mail aangaven, zullen onze spreekuren doorgaan, de frequentie van de controles zullen wij wel wijzigen: De contactmomenten op de praktijk zijn bij 10, 16, 27, 31, 35, 37, 39, 40 en zo nodig 41 weken. Er is een telefonisch consult bij 22 weken. De contactmomenten op de praktijk zijn kort, alleen voor het meten van de bloeddruk en het luisteren naar het hartje. 1 of 2 dagen voor de controle zullen wij jullie bellen om vragen te beantwoorden. Bij 31 en 35 zal er een echo worden gemaakt. De echo voor de geslachtsbepaling bij 16 weken zal komen te vervallen. De 20 weken echo bij de Star zal gewoon doorgaan.
 • Indien je zelf klachten hebt als verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts (>38 graden) kan je NIET naar de praktijk komen, maar verzoeken wij je ons te bellen voor advies.
 • We vragen jullie om alleen naar de controle te komen, helaas mogen partners en kinderen niet meer meekomen.
 • De huisartsen beneden in ons pand houden Corona spreekuur tussen 11 en 13 uur, en tussen 15 en 17 uur. Om ervoor te zorgen dat jullie zo min mogelijk langs mogelijk zieke mensen komen, verzoeken wij jullie om via de achteringang ons pand in te komen. Dat is de eerste deur die je ziet als je bij de achterzijde van het gebouw komt. Deze deur zit dicht, maar wij zullen hem op het tijdstip van je afspraak open komen doen.
 • Kraamvisites: wij komen 1 maal aan huis om de hielprik uit te voeren, verder zullen wij telefonisch contact met jullie houden. Als het medisch noodzakelijk is, komen wij vaker thuis langs. De gehoortest -die normaal binnen 2 weken na de geboorte plaats vind- zal worden uitgesteld naar een later tijdstip.
 • Tijdens de kraamweek is er geen kraamvisite toegestaan wanneer de kraamzorg in huis is bij jullie. Bespreek goed met de kraamzorg het beleid vanuit haar organisatie. Zij wil graag voor jullie zorgen, maar wij willen in de zorg natuurlijk zo min mogelijk risico lopen. Heel vervelend natuurlijk al deze beperkingen, we begrijpen dat je je baby graag wil laten zien! Er wordt al veel gebruik gemaakt van “raamvisite” waarbij de baby toch vanachter het raam getoond kan worden en de visite en de tuin even de kleine kan bewonderen. En er wordt heel veel met video bellen gedaan.
 • Er zullen 3 voorlichtingsmomenten online worden georganiseerd: over de bevalling, over voeding (borst en kunstvoeding) en over de kraamtijd. Opgeven kan tot maximaal 2 dagen van te voren via de mail: info@verloskundigepraktijkamarant.nl. Je krijgt een mail terug met een link om in te loggen. De data hiervoor zijn: woensdag 1 april, dinsdag 7 april en woensdag 15 april. Het start om 19:30.

Wij zetten de actuele informatie op onze website (www.verloskundigepraktijkamarant.nl), facebook en instagram. Dus volg ons daar, dan ben je van al het laatste nieuws goed op de hoogte!

Voor vragen mag je ons altijd bellen en mailen, wij blijven natuurlijk altijd bereikbaar! Zorg voor elkaar én voor jezelf, heb geduld en blijf positief!

Dank voor jullie begrip en medewerking!
Mirte, Corinne en Aletta
Verloskundige praktijk Amarant

—————————————————————————————————————————————

C O R O N A update – 17 maart 2020
Met pijn in ons hart hebben we de Corona maatregelen toch nog meer moeten aanscherpen binnen onze praktijk. Vanaf vandaag geldt dat partners NIET meer mee kunnen komen naar de controle. Wij geven de zwangeren de gelegenheid tot video bellen indien er een echo gemaakt wordt.

Verder verzoeken wij jullie om het besmettingsrisico voor de kraamzorg zo klein mogelijk te maken door GEEN kraambezoek te ontvangen wanneer zij bij jullie in huis is.

Als laatste willen wij onze dank naar jullie uitspreken, dat jullie zo vol begrip zijn en medewerking verlenen in de maatregelen die wij noodgedwongen moeten treffen.

Weet dat we per mail en telefoon altijd bereikbaar zijn.
De meiden van Amarant

Maatregelen:

 • We schudden geen handen
 • We bellen vooraf om je vragen te beantwoorden en informatie te geven
 • Er mag niemand mee naar de controle
 • We meten alleen bloeddruk, gewicht en luisteren naar het hartje of maken een echo indien  noodzakelijk
 • Kom niet als je ziek bent
 • Indien medisch verantwoord plannen we langere tijd tussen je controleafspraken
 • We doen geen huisbezoeken na de bevalling, tenzij dit noodzakelijk is. We bellen de kraamvrouwen om de controles uit te vragen. 

Coronavirus en zwangerschap – 13 maart 2020

Nu in Nederland bij een aantal personen het nieuwe Coronavirus (Coronavirus Disease – COVID-19) is vastgesteld, is de behoefte aan informatie groot! Daarom hebben wij geprobeerd om zoveel mogelijk de veelgestelde vragen hier beneden te beantwoorden. Deze adviezen kunnen per dag weer wijzigen. Houdt het nieuws rondom corona en de RIVM site in de gaten.

 1. Wanneer moet ik de huisarts of de verloskundige BELLEN?

Als je (milde) verkoudheidsklachten hebt zoals niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of een verhoging tot 38 graden. >> KOM NIET LANGS MAAR BEL! <<

 1. Wat kan ik doen om mijzelf te beschermen?

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen zijn:

 • Was uw handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden.

Bovenstaande maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken.

 1. Is het verstandig om nog naar grote vergaderingen of bijeenkomsten te gaan?

Samenkomsten met meer dan 100 mensen wordt afgeraden.

 1. Wat adviseren wij?

Wij wijzen jullie op de algemene hygiënemaatregelen en verwijzen naar de website van het RIVM.

 1. Moet een zwangere vrouw zich extra zorgen maken?

Het is nog onzeker of bij een infectie met COVID-19 het verloop anders is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is.

 1. Is het Coronavirus overdraagbaar op de ongeboren baby tijdens de zwangerschap?

In het medische vakblad The Lancet verscheen een kleinschalige studie over negen zwangere vrouwen met COVID-19. Ook het vruchtwater, borstvoeding en het bloed in de navelstreng werden getest. De belangrijkste voorlopige conclusie is dat het erop lijkt dat het virus niet in de buik al overdraagbaar is (geen sprake van verticale transmissie). Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie).

 1. Ik heb een infectie met COVID-19 en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?

Nee de afspraak gaat niet door, bel de verloskundige om af te spreken hoe de controles zullen verlopen.

 1. Kan ik een miskraam krijgen van COVID-19?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met COVID-19 meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is.

 1. Mag ik thuis bevallen als ik een infectie met COVID-19 heb?

Op basis van beperkt beschikbare data adviseren wij tijdens de actieve infectie een ziekenhuisbevalling met bewaking (cardiotocogram, CTG) van de foetus. Als de infectie > 14 dagen geleden was, vervalt dit advies.

 1. Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met COVID-19 heb?

Er is geen contra-indicatie voor borstvoeding. COVID-19 is niet aangetoond in moedermelk. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkap en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Omdat het wel mogelijk is om de baby te infecteren in uw nabijheid, valt het te overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven.

11. Wat is het risico van het virus voor pasgeboren baby’s?

Dat COVID-19 waarschijnlijk niet overdraagbaar is via de navelstreng, wil dat niet zeggen dat pasgeboren baby’s niet ziek kunnen worden. De ziekte is namelijk overdraagbaar door lichamelijk contact. Hygiënemaatregelen zijn hier wederom belangrijk.

12. Wat adviseren wij m.b.t. kraambezoek?

Het is belangrijk dat het kraambezoek niet op bezoek komt als de kraamverzorgster ook in huis is. En laat mensen die milde klachten hebben en op bezoek willen komen, pas na herstel langskomen!

Mochten er vragen zijn! Wij zijn 24/7 bereikbaar. Je krijgt direct 1 van ons aan de telefoon.

Bronnen: RIVM en The Lancet – What are the risks of COVID-19 infection in pregnant women?